Leisure Link vertaalt leisure ambities naar zichtbaar resultaat

Deze ambitie kan liggen op het vlak van het versterken van het toeristisch product,
het intensiveren of verbeteren van de marketing of stimuleren van samenwerking van toeristische partijen in stad of regio.

Strategie

Om als regio, leisure voorziening of vastgoedlocatie door te groeien is een duidelijk toekomstbeeld van groot belang. Leisure Link zorgt voor een duidelijke strategie op basis waarvan verschillende organisaties, medewerkers of stakeholders kunnen werken. Lees meer »

Acquisitie

Verschillende regio’s of steden zoeken nieuw toeristisch aanbod. Tegelijkertijd zijn leisure bedrijven op zoek naar nieuwe kansen en locaties. Met de juiste aanpak kunnen de best passende leisure formules worden gekoppeld aan specifieke locaties.

Lees meer »

Marketing

Om bezoekers te trekken, is marketing een essentiële activiteit. En voor effectieve marketing is een duidelijk beeld nodig van de doelen en doelgroep(en). Leisure Link begint met heldere doelen en koppelt deze vervolgens aan de bijbehorende marketingactiviteiten.
Lees meer »

Project- & (interim) management

Leisure partijen zoals destinatie marketingorganisaties, attracties of overheden, hebben regelmatig een specifiek project dat gerealiseerd moet worden of een (interim) managementprobleem. Voor dit soort specifieke opgaves op projectmatige basis, vormt Leisure Link de oplossing.
Lees meer »

Portfolio

Toeristische strategie provincie Zuid-Holland

Opstellen van de toeristische strategie + toetsingskader voor Zuid-Holland.

Samenwerking Mondriaan & De Stijl

Gezamenlijke marketing van 7 locaties onder dit thema.

Koninklijke verhaallijn

Het realiseren van de Koninklijke verhaallijn, met ontwikkeling van content, inzet van marketing en stimuleren van productontwikkeling.

Kwartiermaker Museumkwartier

Coördinatie en realisatie van acties op het het gebied van organisatie, programmering en marketing voor het Museumkwartier Den Haag.

Wat klanten waarderen

Deskundigheid, resultaatgerichtheid en professioneel.

Heldere fasering, tussen evaluaties en goede communicatie.

Goede prijs-kwaliteitverhouding, frisse blik en enthousiasme.

Wat klanten zeggen

Leisure Link geeft heldere en duidelijke adviezen op gebied van de vrijetijdseconomie. Leisure Link is zeer actiegericht en communicatief naar partners in de vrijetijdsmarkt. – Jules Goris, gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Leisure Link is een bureau dat resultaatgericht, conform gemaakte afspraken en tussentijdse inhoudelijke afstemming over de koers, een uitstekend eindproduct oplevert. – Madelon Martens, gemeente Den Haag.